Vorige pagina 

Determineren van amfibieŽn

Homepagina  

Door het antwoorden op enkele simpele vraagjes kom je te weten met welk dier je te maken hebt. Bij elke volgende vraag zie je de vorig gekozen antwoorden, en je kan steeds terugkeren naar de vorige vragen. Veel succes. 

Druk uw keuze in op de vraag in het blauw

  Heeft het dier een staart ? Ja   Neen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk uw keuze in op de vraag in het blauw

  Heeft het dier een staart ? Ja   Neen
  Is het dier helemaal zwart en geel gekleurd ? Ja Vorige vraag Neen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk uw keuze in op de vraag in het blauw

  Heeft het dier een staart ? Ja   Neen
  Is het dier helemaal zwart en geel gekleurd ? Ja   Neen
  Heeft het dier een ongevlekt oranje buik ? Ja Vorige vraag Neen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk uw keuze in op de vraag in het blauw

  Heeft het dier een staart ? Ja   Neen
  Is het dier helemaal zwart en geel gekleurd ? Ja   Neen
  Heeft het dier een ongevlekt oranje buik ? Ja   Neen
  Heeft het dier een ongevlekt oranje keel ? Ja Vorige vraag Neen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk uw keuze in op de vraag in het blauw

  Heeft het dier een staart ? Ja   Neen
  Is het dier helemaal zwart en geel gekleurd ? Ja   Neen
  Heeft het dier een ongevlekt oranje buik ? Ja   Neen
  Heeft het dier een ongevlekt oranje keel ? Ja   Neen
  Heeft het dier tussen de keel  en de buik een huidplooi met grijze spikkels ? Ja Vorige vraag Neen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens uw gegevens gaat het over onderstaand dier :

Terug naar start Vorige vraag

Vuursalamander (Salamandra salamandra)

De vuursalamander is eigenlijk geen water- maar een landsalamander.

Het is een glanzend dier, met een zwarte ondergrond. Gele vlekken en/of strepen sieren verder zijn lichaam.

Geel is wel een opvallende kleur maar heeft in de natuur zijn betekenis: opgepast, ik ben gevaarlijk! En inderdaad, deze salamander heeft gifklieren achteraan zijn kop, en dit huidgif vormt een voldoende bescherming tegen de meeste predatoren. Een eerste salamander kan door een onwetende aanvaller wel aangevallen worden, maar het zal wel zijn laatste vuursalamander zijn : de rest van de soort zal hij wel mijden.

De voortplanting vindt plaats in het vroege najaar. De vuursalamander is eilevendbarend, dit wil zeggen dat de larve-eitjes zich grotendeels ontwikkelen in het moederlichaam.

Het vrouwtje gaat haar eieren (15 ŗ 50) liefst in helder, zuurstofrijk water deponeren in het volgende voorjaar. De eicapsels breken onmiddellijk open en een klein vuursalamandertje zwemt rond, weliswaar nog voorzien van uitwendige kieuwen, welke zullen verdwijnen tegen de tijd dat hij een paar maanden later, dan ongeveer 40 ŗ 65 mm groot, aan land gaat.

De larven van deze salamander zijn gemakkelijk te herkennen aan de gele ringen bovenaan hun pootjes. Een volwassen vuursalamander is vrij honkvast en wordt tot 20 cm groot en tot 40 jaar oud. Vanaf 14-16 cm is hij geslachtsrijp. Hij is dan ongeveer 4 jaar oud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens uw gegevens gaat het over onderstaand dier :

Terug naar start Vorige vraag

Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)

 

 

De buik en de keel zijn van beide geslachten egaal oranje tot oranje-rood.

Tijdens de voonplantingscyclus krijgt het mannetje een enkele millimeters hoge, geel-zwart geblokte rugkam. De flanken en rug zij blauw tot donkerblauw.

Het vrouwtje wordt met haar 12 cm een centimetertje groter dan het mannetje.

Deze salamanders komen vrij algemeen voor, verkiezen bij voorkeur een helder, open water, liefst zacht stromend, maar indien nodig mijden zij ook geen troebele poelen.

De eiafzetting gebeurt van april tot eind mei. Het aan land komen van de larven gebeurt van halfjuni tot het late najaar. Het overwinteren van de larven in het water is ook niet zo zeldzaam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens uw gegevens gaat het over onderstaand dier :

Terug naar start Vorige vraag

 

Vinpootsalamander (Triturus helviticus)

Wordt ook draad - of zwemvoetsalamander genoemd.

Beide geslachten hebben meestal op de buik een lichtgele tot oranje streep. De buik is meestal -ook gevlekt. Hun keel is ongevlekt, vaak doorschijnend roze.

Typerend is ook de overlangse oranje middenband aan weerszijden van de staart. Deze band wordt begrensd door twee rijen donkere vlekken.

Tijdens de paartijd zijn de mannetjes herkenbaar aan de vliezen tussen de tenen, aan hun typerende staartdraad en de ruglijst.

Ook bij deze soort blijft het mannetje iets kleiner dan het vrouwtje, die tot 9 cm groot kan worden.

Als de larven uit het ei komen, zijn ze ongeveer 10 tot 12 mm groot, en al voorzien van voorpoten.

Ze zijn meestal egaal bruin gekleurd en niet te onderscheiden van de larven van de kleine watersalamander. Net als de vrouwtjes trouwens.

Deze salamanders komen in vrijwel elk type water voor - indien nodig zelfs in brak water In tegenstelling tot andere watersalamanders overwintert deze soort soms onder water.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens uw gegevens gaat het over onderstaand dier :

Terug naar start Vorige vraag

Kam of grote watersalamander ( Triturus cristatus )

  Stor vandsalamander Triturus cristatus. Foto: Lars Gejl. Biofoto. Klik til stÝrre udgave 

 

De kam- of grote watersalamander is in onze contreien de grootst voorkomende soort : de vrouwtjes worden tot 15 cm groot, de mannetjes blijven ook bij deze soort iets kleiner.

De witgespikkelde flank en rug zijn bruin tot zwart gekleurd. De buikzijde varieert van oranje tot oranje-geel met donkere vlekken.

In de paartijd ontwikkelt het mannetje een forse, sterk getande rugkam, ter hoogte van de staartwortel ingesneden. In het midden van de zijkanten van de staart loopt een witte band, beginnend van de staartwortel tot het uiteinde van de staart.

Ze leven voornamelijk in de nabijheid van stilstaande wateren met een dichte begroeiing.

Zij verblijven ook veel in het water: hun voortplantingscyclus vangt iets later aan, doch zij kunnen tot eind augustus in het water blijven.

Overdacht verschuilt hij er zich op de bodem, om 's nachts actief te worden: dan vertoeft hij vaak aan de waterkant, op zoek naar eten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens uw gegevens gaat het over onderstaand dier :

Terug naar start Vorige vraag

Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)

Mindre vattensalamander, Triturus vulgaris

 

In feite zijn deze salamanders niet zo klein. Het is ook de enige soort waar de mannetjes wat groter uitvallen (11 cm) dan de vrouwtjes (10cm).

Het meest opvallend is de tekening op de buik, die van de bruine flanken naar geel overgaat. Soms geheel geel, soms gevlekt. Het blijkt mogelijk aan de vlekkenstructuur individuen te herkennen.

Het vrouwtje is mogelijks slechts aan het vlekkenpatroon op haar keel te onderscheiden van de vrouwtjes van de vinpootsalamander.

In de paartijd krijgen de mannetjes huidzomen aan de tenen en een hoge, golvende rugkam die ononderbroken van kop tot het einde van de staart doorloopt.

De soort is voornamelijk te vinden in vijvers, poelen en sloten met voorkeur voor ondiepe, onbeschaduwde en rijkelijk begroeide waterpartijen.

De kleine watersalamander heeft van onze inheemse watersalamanders ook de kortste voortplantingsperiode: hij komt het laatst in water aan, en verlaat het ook als eerste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu ben je bij de kikkers en padden aangekomen, maar die komen later.

 

Terug naar start