Klik op de plaatjes om te vergroten

Werkdagen en opendeurdagen Mandelhoek 2003

12 januari 2003

19 januari 2003

26 januari 2003

2 februari  2003
9 februari  2003 16 februari  2003 23 februari  2003 1 maart  2003

Zondag 12 januari 2003 

De eerste werkdag van het nieuwe jaar en tevens opendeurdag in Mandelhoek was een regelrecht succes. In voormiddag kreeg de dreef een opknapbeurt. Door een 12-tal medewerkers werd vooral vlier verwijderd. Ook sneeuwbes en allerlei opslag moesten eraan geloven. De wilgenopslag in de poel aan de materiaalkeet, waar we normaal door de waterstand niet bij kunnen, kon nu dankzij de dikke laag ijs toch gekapt worden. Verder werd nog een klein rietveldje gemaaid. 

Opruimen sneeuwbes in de dreef Vlierkap in de dreef Opkuis van allerlei opslag in de dreef Schaatsen met de kettingzaag Opkuis rietveldje

Naast deze moedige werkers kwamen nog 31 mensen opdagen om te genieten van de winterse taferelen. Naast de gebruikelijke koolmezen, roodborstjes en winterkoninkjes werden ook nog enkele andere opmerkelijke waarnemingen gedaan zoals houtsnip, buizerd, ijsvogel, kramsvogel en staartmees.

Kikkerpoel Ronde poel vanaf de achterkant Wilgenbosje langs wandelpad Vierkante vijver met ronde poel op de achtergrond Ronde poel Kikkerpoel Kikkerpoel

Zondag 19 januari 2003 

Ook op de tweede werkdag waren er 9 gemotiveerde medewerkers. Nu werd vooral de omgeving van de materiaalkeet aangepakt. Sneeuwbes en vlier moesten eraan geloven om zo de dotterbloemen en de voorjaarsbloeiers opnieuw wat plaats te geven. Ook de wilgenopslag rond de voorste poelen werd grondig aangepakt. Ook de doorgang naar de voorweide kreeg een opknapbeurt.  Omsteeks 11 uur speelde de regen voor spelbreker, maar toch was iederen tevreden over het geleverde werk. Wordt vervolgd...

situatie aan materiaalkeet voor opkuis 

situatie aan materiaalkeet voor opkuis

situatie aan materiaalkeet na de opkuis

en nadien

 wandelpad achter materiaalkeet vrijmaken doorgang naar voorweide achterkant poel materiaalkeet poelen aan materiaalkeet  Voilŗ, 't werk zit erop 

Zondag 26 januari 2003 

De derde werkdag op rij op zondagvoormiddag. Vandaag werd nogmaals een berm recht afgestoken aan de kikkerpoel om zo een poging te ondernemen om ijsvogel of oeverzwaluw aan te trekken. Verleden jaar liep een eerste poging op niets uit, maar wie weet lukt het dit jaar wel ? De ijsvogel is de laatste jaren een veel geziene gast, maar een broedgeval werd nog niet vastgesteld. Ook het wandelpad werd verder aangepakt en een omgevallen boom die de weg versperde werd opgeruimd. Een andere zware afgeknapte boomtop werd met veel trekken en sleuren uit de mandel gevist. Er waren diverse waarnemingen van een mannetjes sperwer. Ook groene specht werd gehoord en langs het kanaal zat er nog een blauwe reiger. Ook de knoppen van de sleutelbloemen beginnen hun kleur te tonen. De lente is duidelijk in aantocht.

Afsteken rechte oever voor ijsvogel  ijsvogelberm Dat wilde ik al altijd eens doen.... Maaien en opruimen wandelpad opgeruimd wandelpad Wie kan dit op naam brengen ? Mail naar debuizerd@pandora.be  

Zondag 2 februari 2003 

Op zaterdag 1 februari viel de sneeuw met hopen uit de hemel. Hierdoor viel de zondagse werkdag in het water, of liever gezegd, in de sneeuw. Niettemin waren 13 werklustigen komen opdagen. Deze opkomst bewijst nog maar eens de dat de werkdagen een groeiend succes kennen. Aangezien alles ondergesneeuwd was, werd er beslist om voor een keer eens niet te werken. In plaats daarvan werd een wandeling gemaakt doorheen de reservaten om te genieten van de mooie winterse taferelen. Hopelijk is de opkomst volgende week even groot. 

U kunt onderstaande foto's bekijken door erop te klikken, maar je kan ook scrollen door de grote foto's.

zicht op het kanaalberm vanaf de ingang van Mandelhoek Dreef Kikkerpoel wandelpad langs de Mandel wandelpad Populierenpoel  wilgenbosje vierkante vijver

Zondag 9 februari 2003 

De vijfde werkdag op rij kwamen 10 mensen de handen uit de mouwen steken. In de voorweide werden enkele wilgen ontdaan van hun pruik. Het grootste werk situeerde zich echter aan de overkant van de Mandel, het overstromingsgebied tussen de Mandel en de oude bedding van de Mandel. Enkele omgevallen bomen en struiken belemmerden  aan de ene kant de vrije doorstroming van water, waardoor aan de andere kant de oever begon af te kalven. Het uit het water verwijderen ervan was een groot en lastig karwei, mede door alle vuilnis die zich op en rond de takken had vastgezet. Niemand belandde echter in het water en rond 11.30H konden we des te meer genieten van de warme soep en broodjes.

knotwilgen voorweide knotten van wilg knotten van wilg belemmering water door omgevallen bomen en struiken proberen droog de overkant te bereiken wilgen die in het water beland zijn trekken en sleuren maar tevreden keerde iedereen DROOG terug

Zondag 16 februari 2003 

Werkdag nummer zes, de laatste.... Zo werd ons vroeger toch verteld. Maar... na afloop werd beslist om volgende zondag een extra werkdag in te lassen om de oevers van de Mandel verder vrij te maken, links aan de achterweide. Op deze zesde werkdag zelf werd de linkse grote weide aangepakt. De ontwortelde wilgen en wat vlierstruiken werden opgekuist. Bedoeling is om opnieuw plaats te maken voor een rietveld, zoals het vroeger was. Het gezaagde hout werd direct afgevoerd , de draadafsluiting over en de berm ophoog. Een lastig karwei. Bij het opruimen van een houtstapel wat verderop aan de Lokkebeek werden enkele alpenwatersalamanders aangetroffen, waarop onmiddellijk het opruimen werd stopgezet en de beestjes opnieuw warm ingeduffeld werden onder hout en bladafval. Negen mensen waren deze keer van de partij. 

grote weide links voor opkuis

grote weide links na de opkuis

situatie grote weide links voor de opkuis

resultaat na de opkuis

opruimen van het gezaagde hout nog wat kleine takken oprapen enkele alpenwatersalamanders deden opruimactie stopzetten

Zondag 23 februari 2003 

Zondag nr 7. Deze keer verlegden we nogmaals ons werkterrein naar de overkant van de Mandel. Deze keer werd de oevervegetatie drastisch teruggedrongen. Deze bestond voornamelijk uit vlierstruiken en enkele populieren. De oevers moeten namelijk vrijgehouden worden, zoals vermeld in het beheerscontract. Het werd een zwaar karwei, maar de aangename temperaturen voor de tijd van het jaar maakten veel goed. Hier en daar zagen we al wat speenkruid dat bloemetjes begon te vertonen. 

Het vele hak- en kapwerk zit erop, volgende week zaterdag gaan we met behulp van een hakselmachine de vele hopen takken opruimen. Let wel, hier en daar laten we doelbewust hopen takken liggen. Dit heeft verschillende doelen, zoals nestplaats voor vogels, schuilplaats voor zoogdieren en overwinteringsplaats voor amfibieŽn.

voor verwijderen van vlierstruiken wilgenstruweel na het opkuisen 'vissen' naar afgedreven takken

populieren moeten verwijderd worden  hieraan kwam wat klimwerk te pas het resultaat mag gezien worden

Zaterdag 1 maart 2003 

Na al het snoei- en kapwerk, en vlak voor de eerste geleide wandeling, werd er nog een ganse zaterdag druk opgeruimd. Met behulp van een uit de kluiten gewassen hakselmachine, werden vele hopen takkerij tot hakselhout vermalen. Ook werden er heel wat nieuwe nestkasten uitgehangen, nadat bij het uitkuisen tijdens de vorige week werd vastgesteld dat heel wat nestkasten aan vervanging toe waren. 

Zo, nu kunnen we opnieuw maanden lang genieten van het resultaat van al het gedane werk, want de lente kondigt zich al volop aan.

hakselen van snoeihout hakselen van snoeihout

De winterse werkdagen zittten erop, nu rest er ons nog enkel het volgende te zeggen : 

BEDANKT AAN ALLE MEDEWERKERS VOOR HET GEPRESTEERDE WERK !!!

Vertel je vrienden over dit fotoalbum
of teken ons gastenboek

Vorige pagina       Begin van pagina      Homepagina