Vorige pagina  Amfibieën ontwaken uit hun winterslaap
Passe-partout   24 FEBRUARI 2010

Homepagina vzw De Buizerd 

ROESELARE - Vanaf midden februari tot eind maart zijn padden, kikkers en salamanders op zoek naar een poel om er te paren. De dieren moeten daarvoor soms drukke wegen oversteken. Met steun van het Stad-Land-schap 't West-Vlaamse Hart en de provincie steken vrijwilligers een handje toe voor een veilige passage. Stad-Land-schap 't West-Vlaamse Hart is een samenwerking tussen de provincie en Roe-selare, Izegem, Ingelmunster, Ardooie, Lichtervelde, Hooglede, Staden, Moorslede en Ledegem. De partners werken samen om de verbondenheid tussen de stad en het platteland te versterken. Deze inspanningen moeten ertoe leiden dat de inwoners van verstedelijkte gebieden in de eigen streek blijven wonen en de natuur plus recreatie niet langer buiten de eigen omgeving gaan opzoeken. Tegen die achtergrond helpt Stad-Land-schap voor de eerste keer met de kikker- en paddenoverzet in Hooglede, Izegem, Lichtervelde, Roeselare en Staden.
 
De geplaatste fluorescerende vangnetten langs zorgvuldig uitgekozen wegen drijven er de amfibieën in emmers die dagelijks aan de overkant van de straat door vrijwilligers worden leeg gemaakt. Je herkent de beschermde oversteekplaatsen ook aan de gevarendriehoeken met de afbeelding van een pad en informatieborden over het belang van de paddenoverzet. „Voor de inrichting van de beschermde oversteekplaatsen kregen onze vrijwilligers via Stad-Land-schap de hulp van enkele mensen uit de sector van de sociale tewerkstelling. In Roeselare ging het om medewerkers van de biohoeve Lochting-Dedrie", getuigt Caroline Jamar. „In Roeselare werden beschermde oversteekplaatsen ingericht in de Kanunnik Duboisstraat, Dadizeleleenstraat, Duivelshoekstraat, Oude Maria's Lindestraat, Rennevoordestraat en de Tasscheweg. De straatnamen zijn niet toevallig gekozen. In hun buurt zijn nogal wat poelen of veedrinkplaatsen aanwezig. De amfibieëntrek duurt niet overdreven lang en komt op gang als warm weer in de lucht hangt. We waren er dit jaar tamelijk vroeg bij. Maar het is beter te voorkomen dan te genezen. Tijdens de trekperiode doen onze vrijwilligers elke dag 's morgens en 's avond hun inspectieronde. Ze tellen telkens het aantal dode amfibieën samen met het aantal diertjes in de emmers en op de weg. De cijfers leren dat ook in Roeselare de populatie achteruit gaat. We verloren vorig jaar een grote concentratie in de Veldbosstraat. Een drukke wegomleiding eiste daar een hoge tol. De omgeving van de Regenbeek blijft een belangrijke trekpleister voor amfibieën. De dieren verzamelen er graag aan private vijvers. We stellen trouwens vast dat ook elders in de stad steeds meer amfibieën vluchten naar tuinvijvers." In Izegem werd een paddentunnel gemaakt op het Rhodesgoed.

  Vorige pagina 
Bekijk alle krantenknipsels
     Download dit artikel in pdf download artikel in pdf

Homepagina vzw De Buizerd