Vorige pagina  De Buizerd terug naar de roots
De zondagskrant 17 april 2005

Homepagina vzw De Buizerd 

INGELMUNSTER - Vandaag zondag houdt natuurwerkgroep vzw De Buizerd wel een heel speciale reŁnie. Alle bewoners van de locatie waar nu het natuurreservaat Mandelhoek is gevestigd zijn er op uitgenodigd. Zo'n 35 jaar geleden dienden de huizen gelegen langs het kanaal Roeselare - Leie te wijken voor de verbreding van het kanaal tot 50 meter. Dit liet toe om schepen te kunnen laten varen met een capaciteit van 1250 ton. De mensen die er toen woonden dienden te verhuizen. Tussen het kanaal en de Mandel bleven er echter restgronden over, toen bestemd als bufferbekken voor spuisslib. Enkel een kleine oppervlakte werd opgespoten waardoor de natuur er vrij haar gang kon gaan. Dit leidde tot de 'geboorte' van het natuurreservaat Mandelhoek in 1980. 35 jaar later en in het kader van 25 jaar Mandelhoek en 25 jaar vzw De Buizerd is vandaag de reŁnie gepland. Bijna niemand van de toenmalige bewoners is immers nog op de bewuste locatie terug geweest. Na wat opzoekingswerk konden zo goed als alle mensen teruggevonden worden. Om 14 uur krijgen ze een rondleiding in het natuurreservaat en nadien is er een drankje voorzien in het nabijgelegen schuttershuisje. 

Zondagskrant van 17 april 2005

Geleide wandeling onder leiding van Leo De Cooman
Tien jaar nadat het kanaal verbreed werd, ontstond een natuurreservaat op de restgronden.

  Vorige pagina 

 Naar boven

Homepagina vzw De Buizerd