Vorige pagina  Groen ontdekken in de mandelvallei
Passe-Partout    24-31 MEI 2006

Homepagina vzw De Buizerd 

opendeurdag


MANDELVALLEI –
De regio tussen Roeselare en Kortrijk, bezit ze nog groene longen? Door de versnipperde bebouwing, de vele industrie en een aangetast landschap, wordt nogal dikwijls gedacht dat er daar toch niets interessants meer te vinden is.

Nochtans als je de wegbermen bekijkt, heb je niet veel nodig om het volgende te bedenken: "Het fluitenkruid maakt ons bronstig, is het de naamspeling of het groen die onze hormonen dartelen doen?" Gelukkig denken de insecten er ook zo over. Zo'n kevertje schrikt wel even op als het bijna opgeprikt wordt door een stok van een nordic walker, die de ringlaan trotseert. Ook wat de plantjes betreft staan we soms voor verrassingen. Zo groeit er in de streek een nieuw plantje, 'het klein liefdesgras'. Meegekomen in de Australische wol, ingevoerd door de textielbedrijven, heeft het hier zelfs tussen de kasseien en op parkeerstroken zijn stek gevonden. Misschien heb je dat nu net uitgetrokken, maar als de liefde sterk genoeg is, zal het zich niet laten doen. Van het gewone liefdesgras kan heel gezond brood gebakken worden, al zijn de graantjes maar zo groot als een suikerkorreltje. Niet te veel wieden dus, want onkruid kan ook een kruid zijn.
MH

  Vorige pagina 
Bekijk alle krantenknipsels
     Download dit artikel in pdf download artikel in pdf

Homepagina vzw De Buizerd