Vorige pagina  Een echte groene natuurjongen
Huldiging van Jacqui Stragier naar aanleiding van 10-jarig voorzitterschap MINA-raad

De krant van West-Vlaanderen 11 maart 2005

Homepagina vzw De Buizerd 

Jacqui Stragier is tien jaar voorzitter van de Mina-raad en dat verdiende wel een bloemetje vonden sommigen.En wij waren er ook bij.

Met veel belgerinkel nodigde de Belleman afgelopen dinsdag iedereen uit om plaats te nemen in de raadszaal. In een ietwat geheimzinnige sfeer waren leden en oud-leden van MINA-raad, zeg maar de milieuraad, in de raadszaal van het stadhuis samengekomen. Ondanks de onverwachte verschijning van de Belleman vermoedde Jacqui Stragier, om wie het hele gebeuren deze avond draait, nog niet direct dat het om zijn persoontje gaat. Veel geknipoog rondom en schalkse blikken naar Jacqui. Plots verschijnt het schepencollege en de burgemeester en het lijkt erop dat er toch iets aan de hand is. Alweer zorgt de Belleman ervoor dat de aandacht van de aanwezigen gebundeld raakt.

De Belleman voert het hoge woord: ,,Er was eens in Izegem een groencomité - bloemen, plantjes, nestkastjes... –In 1992 komt er een omwenteling en spreekt men van de dienst voor milieu en natuurbehoud. MINA was geboren ! Zo werd het langzamerhand ook tijd om een niet-politicus als volwaardig voorzitter aan te stellen. Verkozen, -als zijnde van een andere planeet, verscheen Jacqui Stragier op het toneel. Hij sprak een compleet andere taal en sprak van 'sensibiliseren, recycleren, KGA, PMD, PMK en restafval'. De vuilzakken kwamen er in alle kleuren. Dossiers als MOP en GNOP en het bermdecreet vulden het geheel aan. Een echte groene jongen leidde maandelijks de bijeenkomsten en aan animatie ontbrak het hem helemaal niet. Het milieu was in goede handen."

Rechtlijnig man.

Jacqui valt uit de lucht en moet bekennen dat hij uiteraard geen speech voorbereid heeft om de genodigden te woord te staan. Hij houdt het dan ook kort: "Hartelijk bedankt en ik zal mijn best doen voor de toekomst." Ook vanuit het stadsbestuur natuurlijk alleen maar lof over de werking van Jacqui Stragier als voorzitter. Hij wordt beschreven als een bijzonder rechtlijnig persoon, zonder tierlantijntjes met een groot gevoel voor stiptheid. De bijzonder aangename vergaderingen starten en eindigen precies op tijd. Alle punten worden steeds afgehandeld met een groot onderscheid tussen het fundamentele en oppervlakkige. Hij neemt steeds goede notities en weet die dan ook steeds weer bijzonder goed op te volgen en neer te zetten in de praktijk. Jacqui is niet zomaar een natuurmens vanachter zijn bureau maar leeft vanuit hart en nieren verbonden met de natuur. Hij vertegenwoordigt eveneens een functie in de natuurvereniging 'de Buizerd' en in het Provinciaal vogelcentrum van Beernem.

Het is niet zo vanzelfsprekend dat een voorzitter in de bloemen gezet wordt. Het is een uitzonderlijk gebeuren, een 10-jarige carrière als voorzitter. En het eindigt hierbij nog lang niet.

De burgemeester beaamt al wat er deze avond over Jacqui gezegd wordt en heeft er niet veel aan toe te voegen. Hij en Jacqui zijn niet alleen vrienden maar samen ook twee natuurliefhebbers. De huldiging is deze avond geen afscheid, maar een hernieuwing van een mandaat. "

(DL)

Huldiging Jacqui Stragier 10 jaar voorzitter MINA-raad

  Vorige pagina 

 Naar boven

Homepagina vzw De Buizerd 

Teken ons gastenboek