Vorige pagina 

Beheerswerken vierkante vijver Mandelhoek november-december 2003

Homepagina  

Na een laatste geslaagde geleide wandeling en opendeurdag in oktober (109 deelnemers) sloot Mandelhoek zijn deuren voor het publiek. Maar dit wilde absoluut niet zeggen dat er stilte zou heersen in het reservaat. Integendeel... Eindelijk zouden de immens grote werken, die we al zolang wilden uitvoeren, worden aangevat. Eén daarvan was het opnieuw leefbaar maken van de vierkante vijver. Deze vijver was door de jaren heen volledig dichtgeslibd. Door de zuurtegraad, veroorzaakt door bladeren van de omstaande populieren en door gebrek aan zonlicht was het leven in de vijver nihil. 

Jarenlang was er reeds sprake van het ruimen, maar hoe zouden we dit aanpakken?  Een eerste stap was het maken van een nieuwe ingang langs het kanaal, waardoor we met groot materiaal konden binnenkomen. Daarna, na het aanvragen en bekomen van de nodige kapvergunningen, dienden alle populieren geveld te worden, waarna het de beurt was aan de kranen voor het uitdiepen van de poel.

Hierna een foto-verslag van de werken. Om te beginnen een paar archief-fotos van de vierkante vijver, achtereenvolgens genomen in de lante, de herst en de winter.

zomerbeeld vierkante vijver  herfstbeeld vierkante vijver  winterbeeld vierkante vijver

 

Vervolgens deden we beroep op een professionele "zager" om de kanjers van populieren te vellen. Met behulp van een zware bostractor werden deze vervolgens de kanaaloever opgesleept en afgevoerd met vrachtwagens. 

 

Dit was een karwei dat ettelijke dagen in beslag nam. Alle kruinen bleven achter wat ons een grote hoop brandhout opleverde, maar vooraal hééél vééél opruimwerk. Daarvoor dienen de vele werkdagen op zondagvoormiddag, voorzien in januari en februari.

Nu alle omstaande bomen verwijderd werden, kon het grote werk beginnen. Gedurende 5 dagen werd de poel uitgediept met behulp van 1 en soms 2 grote graafkranen. De boomgaten werden verwijderd, uitgenomen aan één kant en dit ter versteviging van de oevers. Met de uitgegraven aarde werd rechts een soort kuip gemaakt waarin dan het slib werd gedponeerd. Later, wanneer alles een beetje bezonken is, zal dit verder geëffend worden.

Vierkante vijver na het rooien en leegpompen

Linksboven zie je een foto van de vijver, na het rooien van de bomen en het leegpompen. Hieronder een verloop van de graafwerken. Je kan de foto's manueel doorlopen door op de start-stop knop te drukken en daarna voor-of achteruit.

 


Foto : /

 

Linksonder bemerk je een beeld van de poel na het uitgraven. Op het diepste punt is de vijver zeker 3.50 m. diep en aan de andere kant loopt hij glooiend uit. Rechts zie je een hoge wand die misschien dienst zal kunnen doen als wand voor ijsvogel of oeverzwaluw.

Vierkante vijver na ruimen
Intussen heeft de poel al een mooi waterpeil bereikt, dank zij de hevige regenval begin januari. Binnenkort zullen we wat kleine vis uitzetten waaronder zeker rietvoorn. We zijn er zeker van dat deze vijver binnen enkele jaren heel wat vogels, amfibieën, libellen en nog meer zal aantrekken. De natuur kan nu opnieuw haar werk doen. Vierkante vijver na ruimen

 

Vierkante vijver na ruimen

Vierkante vijver na ruimenOok vooraan in de dreef dienden enkele immense populieren te worden verwijderd, omdat die een ernstig gevaar begonnen te vormen voor de nabijgelegen tuin van een woonhuis. Het grootste exemplaar had een omtrek van 2.65m.
Ook verder in de dreef dienden enkele exemplaren geveld te worden omdat afbrekende takken al meerdere malen ons materiaalkot ernstige schade toebrachten. Hier was het rooien of snoeien nogal delicaat, want de bomen konden niet zomaar geveld worden, omdat die niet konden "vallen". Daarom werd beroep gedaan op "professionele" boomklimmers die eerst tot in de toppen klommen, om er de kruinen stuk bij stuk te "ontmantelen" en de takken met behulp van katrollen naar beneden lieten komen. Andere bomen werden "afgebroken" door middel van blokzagen.

 

Lange poel

 

Terwijl we nu toch in Mandelhoek zaten met een graafkraan, werd ook het verste gedeelte van de lange poel, die zicht uitstrekt langs het wandelpad, uitgediept.

 

 

Lange poel
Lissepoel

Ook de lissepoel, een beetje over de vierkante vijver links, onderging hetzelfde lot. Intussen staan beide poelen alweer vol met water. 

Zoals je ziet is er voor amfibieën een groot aanbod aan poelen.

Lissepoel

Het hoeft uiteraard niet gezegd, dat al deze ingrijpende en immense werken een  hééél grote hap uit ons budget hebben gekost. Daarom geven we hier het rekeningnummer mee van onze "Mandelhoekkas"
Hierop kunnen giften gestort worden die integraal gebruikt worden voor het beheer van Mandelhoek. 
Het nummer is 001-3991814-49.

Teken ons gastenboek

Vorige pagina       Begin van pagina      Homepagina