Vogels in onze reservaten

  Vorige pagina Naar Mandelhoek

Naar Spoorwegdomein

Naar Kikkerpaaiplaats Homepagina
Vorige Volgende

Klik op de foto voor vergroting

Roodborst  (Erithacus Rubecula) 14 cm

Klein bol vogeltje, zeer herkenbaar door de oranjerode borst en voorkop. Rug is olijfbruin, buik witachtig. De roodbruine poten lijken zeer lang. Leeft in bossen en tuinen met rijke ondergroei van struiken. Zoekt vooral zijn voedsel (klein ongedierte) in het onderhout en op de grond, daarbij voortdurend met de staart en vleugels trekkend. De parelende zang wordt vaak in de schemering voorgedragen. Nestels in nissen van muren, onder boomwortels of in kuiltjes in de grond. 5-7 eieren, broedsel duurt 14 dagen, jongen blijven 12-15 dagen op het nest.

 

Zeer talrijke broedvogel die ten dele wegtrekt; doortrekkers en wintergasten.

Tekstbron: Natuurleven in Belgie © Uitgeversmaatschappij The Reader's Digest 

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

 Foto : © 2005 Kurt De Smet
Aalscholver ] Blauwe reiger ] Buizerd ] [ Roodborst ] Torenvalk ]

AmfibieŽn en reptielen ] Insecten + ongewervelden ] Paddestoelen ] Planten ] Vlinders ] Vogels ] Zoogdieren ]

Vorige pagina       Begin van pagina      Homepagina