vorige pagina 

Wandelingen Mandelhoek 2004

Homepagina

14 maart 2003 11  april 2004 9  mei  2004 13  juni 2004
11 juli 2004 8 augustus 2004 12 september 2004 10 oktober 2004

14 maart 2004  gids van dienst :  Leo De Cooman

Na de grote beheerswerken in het najaar van 2003 en de eerste twee maanden van 2004 deed het veel deugd en plezier om opnieuw eens gewoon te "wandelen" in het vernieuwde reservaart. 24 mensen deelden die mening. Rond de vierkante vijver zijn de sporen van graafmachines en tractoren nog goed te zien, maar de natuur zal zich vlug herstellen. Neem gerust ook eens een kijkje wat die beheerswerken aan de vierkante vijver allemaal inhielden. De bomen in de dreef werden door Jimmy, een echte Brabander, naar buiten gesleept. 
Op deze eerste wandelingen kwamen ook wat mensen opdagen van de Vlasbek in Kuurne, specifief op zoek naar amfibien, maar daarvoor was het net iets te koud. Niettemin was toch iedereen tevreden. De eerste lentebloeiers waren reeds aanwezig, zoals klein hoefblad, slanke sleutelbloem, paarse dovenetel, speenkruid enz. Ook de bloemen van het groot hoefblad staken overal de kop op. In de kikkerpoel was er sterrekroos te zien.
Wat vogels betreft waren er sperwer, sijsjes, luidruchtige groepjes staartmezen, boomkruiper, groene specht, grote bonte specht, blauwe reiger, koolmees, pimpelmees en nog veel meer.

Klik op de foto's om ze te vergroten

Daar, een bende staartmezen Speenkruid Eventjes aandacht voor mossen Boomkruiper
Speenkruid

Boomkruiper

Eventjes uitblazen Slanke sleutelbloemen Hoe verspreiden zaden van de klis zich ?? Klein hoefblad, een pioniersplant
Hannah Slanke sleutelbloem

Zaden van klis

klein hoefblad

11 april 2004  gids van dienst : Kurt De Smet

Deze wandeling en opendeurdag vielen dit jaar samen met Pasen. Daarenboven was er de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix. Dit alles deed ons een beetje vrezen voor het bezoekersaantal... Maar in totaal kwamen toch nog maar liefst 46 mensen langs om te genieten van een stukje natuurpracht. Er waren reeds heel wat vogelgeluiden te horen zoals van de koolmees, pimpelmees, zwartkop, hier en daar het geroep van de groene en grote bonte specht. Een wilde eend vluchtte met haar jongen dieper weg in de populierenpoeL Maar vooral de lentebloeiers trokken de aandacht, zoals de bosanemoon, slanke sleutelbloem, echte sleutelbloem. Verschillende bloemen vormden een prachtig beeld in de dreef : het blauw van de overblijvende ossetong, geel van gele dovenetel en stinkende gauwe, en het wit van fluitekruid. In de nattere gedeelten  stonden volop dotterbloem en pinksterbloem. Deze laatste trokken hier en daar de eerste oranjetipjes aan en weldra zal ook het look-zonder-look daarbij helpen. Opvallend verder de in uitbreiding zijnde bosanemonen en uiteraard de paarse schubwortel.

Klik op de foto's om ze te vergroten

Overblijvende ossetong Roomvleklieveheersbeestje Pinksterbloem

Overblijvende ossetong

Roomvleklieveheersbeestje Groepsfoto

Pinksterbloem

Paarse schubwortel Witgerande tuinslak Vrouwtje oranjetip op pinksterbloem Merelnest
Paarse schubwortel Witgerande tuinslak

Oranjetip vrouwtje

Merelnest

9 mei 2004  gids van dienst : Piet Desmet

Deze wandeling gebeurde onder leiding van Piet Desmet en uiteraard stond alles in het teken van de vogelzang.  Sommige vroege vogels (een 32-tal) namen reeds deel aan de vroegmorgenwandeling in het Merelbos te Izegem. In Mandelhoek kwamen slecht 7 mensen opdagen. Moedertjesdag zal hier wel voor wat tussen gezeten hebben en uiteraard ook het Labadoux-festival.
Aangezien we een echte vogelkenner mee hadden besloten we om alle geziene en gehoorde vogels eens te noteren. Hier zijn ze :

Tuinfluiter, zwartkop, grasmus, merel, zanglijster, vink, tjif-tjaf, winterkoning, roodborst, boomkruiper, pimpelmees, koolmees
grote bonte specht, groene specht, houtduif, holenduif, vlaamse gaai, gierzwaluw
zwarte kraai, kauw, ekster, spreeuw, kievit, torenvalk, blauwe reiger, wilde eend, waterhoen, oeverloper

Verder bemerkten we nog wat mooie paddestoelen, waaronder de zadelzwam, tijgertaaiplaat, tijgerhoutzwam en enkele bekerzwammen. Ook enkele geaderde witjes en oranjetip werden gezien, alsook heel wat eitjes van oranjetip op look-zonder-look. In de ronde poel stond voor de eerste keer fijne waterranonkel in bloei. Ook de alpenwatersalamander werd reeds opgemerkt.

Klik op de foto's om ze te vergroten

geel nagelkruid Zadelzwam groepsfoto klein geaderd witje

Geel nagelkruid

Zadelzwam Groepsfoto

Klein geaderd witje

tijgertaaiplaat alpenwatersalamander oranjetipje grote bonte specht (foto Arthur Grosset)
Tijgertaaiplaat Alpenwatersalamander

Oranjetip (mannetje)

Grote bonte specht

13 juni  2004  gids van dienst :  Patrick Crepeele

Slechts 6 mensen kwamen opdagen voor deze wandeling. Maar ja, iedereen moest "gaan kleuren" voor de verkiezingen n daarbovenop was het ook nog "vadertjesdag".  De wandeling stond vooral in het teken van de planten en er werd wat meer aandacht besteed aan de grassen. In de namiddag was er de praktijk van de de cursus insecten. 37 mensen volgden de theorie en meer dan 20 mensen kwamen deze namiddag zoeken naar allerlei insecten. En ze vonden er hl wat. De namiddag was veel te kort.
Afgelopen wandeling konden we eitjes zien van oranjetip, nu waren overal de rupsen aanwezig. Verder zagen we heel wat kleine bruine kikkertjes en heel wat libellen, waaronder de platbuik, grote keizerslibel, gewone oeverlibel en azuurwaterjuffer. De groene kikkers lieten zich van alle kanten horen. Ook heel wat kevers deden zich tegoed aan het zonnetje zoals de penseelkever, de gevlekte smalbok en heel wat soorten wantsen. Op een foto hieronder ook een rups van een of andere bladwesp, een zogenaamde bastaardrups. Deze heeft in tegenstelling tot de rupsen van vlinders meer dan 4 paar buikpoten.

Klik op de foto's om ze te vergroten

rups oranjetip boomwants (Dolicoris baccarum) gids Patrick Crepeele

Rups oranjetip

Boomwants Groepsfoto
Penseelkever reuzenbereklauw gevlekte smalbok platbuik
Penseelkever Reuzenbereklauw

Gevlekte smalbok

Platbuik
Grasmuur bastaardrups ( van bladwesp) Groene kikker

Grasmuur

Bastaardrups Groene kikker

11 juli  2004  gids van dienst :  Eddy Vroman

Door het barslechte en koude weer (de eerste helft van juli was er eentje om vlug te vergeten) kwamen slechts enkele mensen opdagen. Mede door dat slechte weer was er bitter weinig te zien en bleef de camera op stal. Hoopvol uitkijken dus naar de volgende wandeling. 

8 augustus  2004  gids van dienst :  Hendrik Debeuf

Op deze zondag in het midden van de vakantie besloten we, aangezien we slechts met een kleine groep van 8 mensen waren, de poelen eens aan een nader onderzoek te onderwerpen en aldus werd een aquarium en een schepnet bovengehaald (lees gevist). In de poel aan de materiaal keet wemelde er het van het leven. Bij elke schepbeurt had men meerdere exemplaren mee van kleine watersalamander of alpenwatersalamander. Ook larven van libellen waren overvloedig aanwezig. Verder konden we kennis maken met bootsmannetjes, waterschorpioenen (zowel volwassen dieren als nimfen), schaatsenrijders, waterpissebedden. Ook heel wat andere waterkevers waren aanwezig. Entje ervan, sprong onmiddellijk in het oog door zijn grote afmetingen ( 4 cm) , nl de geelgerande watertor, een zeer gevreesde waterroofkever. Groene kikker liet zich ook maar al te graag bewonderen. Overal waren er eveneens kleine exemplaren waar te nemen.

De werken aan de vierkante vijver afgelopen jaar laten al duidelijk resultaat zien. Amper een half jaar na de immense werken zit er ook hier al volop leven in. Ook de plantengroei in en rondom de poel herstelt zicht razendsnel. Soorten die 15-20 jaar terug werden waargenomen zijn na een lange afwezigheid terug, zoals gekroesd fonteinkruid, egelskop. Verder staat het rond de poelen vol met waterweegbree, watermunt en nog vele andere soorten.

Ook de libellen weten de vele vernieuwde poelen te waarderen. Zo werden dit jaar reeds volgende soorten waargenomen in Mandelhoek : Paardenbijter (Aeshna mixta),  Blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea),  Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum), Kleine roodoogjuffer (Erythromma viridilum), Watersnuffel (enalagma cyathigerum) , Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum), Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum), Houtpantserjuffer (Lestes viridis), Lantaarntje (Ischnura elegans), Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella), Grote keizerslibel ((Anax imperator), Platbuik (Libellula depressa).

Klik op de foto's om ze te vergroten

poelenonderzoek waterschorpioen bootsmannetje

Onderzoek waterleven

Waterschorpioen Bootsmannetje
Larve van een salamander Geelgerande watertor larve van een libelle Lantaartje
Salamanderlarve Geelgerande watertor

Libellenlarve

Lantaarntje
Watertorkruid Egelskop Watermunt

Watertorkruid

Egelskop Watermunt

 

Volgende opendeurdag : 9 januari 2005  
10-12  en 14-16 H

Vertel je vrienden over dit fotoalbum
of teken ons gastenboek

Vorige pagina       Begin van pagina      Homepagina