Vorige pagina 

Bos Rhodesgoed volledig afgewerkt
Het Nieuwsblad 16 maart 2004

Homepagina vzw De Buizerd 

opendeurdag
Symbolisch werden de laatste vijf bomen geplant in het domein Rhodesgoed, dat hiermee voltooid is.


KACHTEM Met een laatste boomplant-actie werd het bos rond het Rhodesgoed in Kachtem volledig afgewerkt. De keuze van het Vlaams gewest om er een bos aan te leggen bleek een goede zet. Op zonnige weekends komen al veel wandelaars kuieren in de omgeving.Voor de laatste keer werd zaterdag een boomplantactie gehouden op het domein Rhodesgoed in Kachtem. Symbolisch werden er nog eens vijf hoogstamfruitbomen aangeplant. Hiermee is de aanleg van het domein Rhodesgoed voltooid. Mina-voorzitter Jacqui Stragier, Bernard Dendauw (peter van het idee voor een boomgaard), schepenen Thierry De Guffroy en Frank Duhamel en oud-schepen Andre Meurisse die ook betrokken was bij het ontwerp van het Rhodesgoed, plantten de fruitbomen. ,,Niet voor het fruit, wel om het uitzicht", legt boswachter Mathieu Forrez uit. „Op die manier worden de boomgaarden die op veel plaatsen verdwenen in ere hersteld." In de boomgaard staan appelaars, pruimenbomen, perelaars en notelaars. Rond de bomen werd ook een ecologische afsluiting geplaatst, wat toelaat dat schapen kunnen grazen in de weide waarin de bomen staan. Vos Het Rhodesgoed is een kleine 40 hectaren groot. De aankoop in 1995 en 1996 door het Vlaams gewest van landbouwgrond om er een bos op aan te planten lijkt een goede zet. „Op zomerdagen tellen we hier tot 40 bezoekers per dag", bevestigt Jacqui Stragier van de stedelijke Mina-raad. De eerste aanplantingen gebeurden al in 1995. De bosplantacties gebeurden telkens in samenwerking met de stad en de milieuraad en de lokale gemeenschap. Naast de boomgaard bestaat het Rhodesgoed ook uit loofhout, naaldbomen, weiden en moerassen. Voor de kinderen werd er een speelbos en -weide voorzien van zo'n 2,5 hectare. Meteen kwamen ook al een aantal nieuwe bewoners zich in het bos vestigen. Bos & Groen merkte er onder meer de kuifeend, watersnip, houtsnip, wezel, hermelijn, bunzing, de vos en de veldleeuwerik op. (FMR)

Lees hier het volledig Rhodesgoed-verslag en bekijk ook de de foto's

Krantenknipsel Rhodesgoed ingewandeld

  Vorige pagina 
Bekijk alle krantenknipsels
     Download dit artikel in pdf fruitboomplanting Rhodesgoed

Homepagina vzw De Buizerd