Vorige pagina 

Werken in bijzonder natuurgebied
De Weekbode 12 november 2010

Homepagina vzw De Buizerd Download dit artikel in pdf
download artikel in pdf

WEST-VLAANDEREN STEEKT GROENE HANDEN UIT DE MOUWEN TIJDENS DAG VAN DE NATUUR OP 20 EN 21 NOVEMBER

Werken in bijzonder natuurgebied

Hendrik Debeuf: "Gelegen middenin de groene long Ingelmunster-Izegem is het Spoorwegdomein in Ingelmunster echt wel een uitschieter."

INGELMUNSTER - Tijdens de Dag van de Natuur - in Ingelmunster - op zaterdag 20 en zondag 21 ovember wordt er traditioneel gewerkt in het Spoorwegdomein in Ingelmunster.
Natuurpunt De Buizerd maakt van de gelegenheid gebruik om nog eens te wijzen op het bijzondere van het gebied en doet een oproep voor extra helpende handen.
Gelegen midden in de groene long Ingelmunster-Izegem is het Spoorwegdomein in Ingelmunster echt wel een uitschieter", vindt Hendrik Debeuf van De Buizerd. "Het Spoorwegdomein is ongeveer 2,2 hectare groot en ligt aan de Centrumbrug in Ingelmunster. Specialisten hebben er ongeveer 190 plantensoorten geïnventariseerd. Inbo beschrijft het als een zeer schraal gebied met een enorme natuurwaarde."

 

Waarnemingen : Hendrik Debeuf neemt er enkele waarnemingen bij: "Een zeer gezonde kolonie levendbarende hagedis, bijenorchis, gevlekte orchis, en veel breedbladige wespenorchis, broedgevallen van kleine karekiet, bosrietzanger, ... overwinteringsplaats van rietgors en doortrekplaats van riétzanger, gekraagde roodstaart, draaihals... Wat vlinders betreft, werden er o.a. het icarusblauwtje, bruin blauwtje, kleine vuurvlinder, luzernevlinder en koninginnenpage waargenomen. In het amfibieënlijstje komen pad, kleine watersalamander, alpenwatersalamander, bruine en groene kikker voor. Er leven ook wezels en verschillende soorten muizensoorten."

"De gemeente Ingelmunster wil een nieuwe brug aanleggen, vlak door het Spoorwegdomein", merkt Hendrik Debeuf op. "Dat er een nieuwe brug in het centrum moet komen is duidelijk. De huidige is te laag om de grotere schepen vlot te laten varen. Maar dat er daarvoor een waardevol natuurgebied moet worden opgeofferd, begrijpen wij niet."
-Beheerswerken : Natuurpunt De Buizerd wil het natuurgebied niet aan zijn lot overlaten en organiseert er op 20 en 21 november, traditioneel tijdens de Dag van de Natuur beheerswerken. "Op het programma staat maaien, hooien en kaalslag van het struweel langs de spoorlijn. Extra helpende handen zijn meer dan welkom", besluit Hendrik Debeuf.

o Afspraak op zaterdag 20 en zondag 21 november vanaf 9 uur in de Kleine Izegemstraat (aan de Centrumbrug) in Ingelmunster. Op zaterdag wordt er gewerkt tot 16 uur; op zondag tot 12 uur. Meer info bij Hendrik Debeuf, hendrik.debeuf@debuizerd.be 051 312162

Hoogdag voor de natuur
Het weekend van 20 en 21 november 2010 wordt een echte hoogdag voor de natuur in West-Vlaanderen. Samen met Natuurpunt, de regionale landschappen en de Gezinsbond trekt het provinciebestuur in West-Vlaanderen dan opnieuw de Dag van de Natuur in gang. Ook dit jaar zullen weer honderden vrijwilligers in 45 projecten in zo'n 80 gemeenten in de kustprovincie de groene handen uit de mouwen steken om met knotten, hakken, snoeien, maaien, plaggen, aanplanten, enz. de natuur in eigen streek een boost te geven. Want willen we de natuurparels uit onze provincie bewaren, dan moeten ze doordacht worden beheerd. Het kan niet anders of er is wel minstens één project in uw . buurt waar men uw hulp met open armen zal ontvangen.Want vele handen maken het werk licht. Bovendien kunnen dankzij de Dag van de Natuur jong en oud, gezinnen en verenigingen kennis maken met de natuur in eigen streek. Voor een overzicht van de projecten kan u terecht op www.west-vlaanderen.be/dagvandenatuur .
Meer info bij de provincie West-Vlaanderen, dienst Milieu, Natuur & Water, sectie Natuur & Landschapsecologie,
Koning Leopold lil-laan 4,1,
8200 Brugge. Contactpersoon
is Wannes Meersmans,
050403223 - fax: 050403376
natuurbeleid@west:vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/dagvandenatuur.

  Vorige pagina 
Bekijk alle krantenknipsels
   

Homepagina vzw De Buizerd