Vorige pagina 

 Onze reservaten - De Kikkerpaaiplaats

Homepagina

( Onze andere reservaten : [ Kikkerpaaiplaats ] ijskelder ] Mandelhoek ] Spoorwegdomein ] )

De kikkerpaaiplaats is gelegen ten noordoosten van de Ringbrug, tusssen de Mandel en het kanaal Roeselare - Ooigem. Dit terrein wordt sedert 1980 door vzw De Buizerd beheerd met speciale aandacht voor amfibieŽn. Het smalle terrein ontsnapte aan de opspuiting, die bedoeld was om ten oosten van deze brug een watergebonden industrieterrein op te richten. De beschermde amfibieŽn bleven de resterende laaggelegen, moerassige  grond bezoeken en vooral gebruiken als paaiplaats in de voortplantingsperiode. Bij de laatste herziening kreeg dit terrein de bestemming reservaat op de gewestplannen.

Kikkerpaaiplaats

Dotterbloem

12 oktober 2002 werden de poelen, die door de jaren heen sterk verland waren, opnieuw uitgediept.

Een blik op de situatie voor en na kan je hier bekijken

Poel vooraan

 Grote poel achteraan

Vorige pagina       Begin van pagina      Homepagina