Vorige pagina 

 Onze reservaten - De Mandelhoek

Homepagina

( Onze andere reservaten : Kikkerpaaiplaats ] ijskelder ] [ Mandelhoek ] Spoorwegdomein ] )

Kalender wandelingen

Planteninventaris 2002-2003-2004

Inventaris paddestoelen 2003
ťn verslag van de cursus paddestoelen 2003 

Naar planten

 

Plantenexcursie 4 sept. 2004

Naar paddestoelen

Het gebied, gelegen te Ingelmunster tussen de oude Mandel en het kanaal Roeselare-Leie, werd reservaat vanaf het begin 1980. Het terrein heeft gediend bij de uitvoering van de werken die de breedte van de vaart op 50 m brachten voor de schepen tot 1350 ton. Het werd in de gewestplannen samen met een ruime omgeving opgenomen als natuurgebied. Mandelhoek is ongeveer 7,5 ha groot.

stort uw bijdrage in het reservatenfonds  

Steun Mandelhoek via een gift aan het reservatenfonds.

Draag bij tot het veiligstellen van natuurgebieden in onze streek.

Stort op rekeningnr. 293-0212075-88 van Natuurpunt vzw, Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen.

Vanaf 40 euro krijgt U een fiscaal attest.
Vermeld Projectnr 5083. (Mandelhoek)

 
mandelhoek gezien vanaf de kanaaloever aan de kant van het spoorwegdomein

 

Zicht op Mandelhoek van in het Spoorwegdomein

Sedert vele eeuwen was dit gebied een moerassige zone, die regelmatig overstroomd werd door de Mandel.


Moerassen zijn randgebieden van water en land. Ze bezitten een interessante flora. In vele streken zijn dergelijke biotopen verloren gegaan door drooglegging, bemesting, watervervuiling of door volstorting met afval.
Moerassen herbergen talloze diersoorten. Voor amfibieŽn zijn ze onmisbaar. 

Bijzondere vogelsoorten bezoeken de moerassen, foerageren, rusten of broeden er. In de eerste plaats willen wij enkele van deze moerassen bewaren en in stand houden.

Enerzijds maakt de sterke vervuiling van het Mandelwater overstromingen ongewenst: de te talrijke bemesting zou de flora banaliseren en de natuurlijke bewoners verjagen. Anderzijds is de normale evolutie van het moeras een verlandingsproces. Beide factoren maken beheerswerken ononbeerlijk om het moeras in stand te houden.

Naast moerassen en poelen bevat de Mandelhoek ook bosjes, ruigten, droge en natte weiden. Door een aangepast beheer wordt getracht de vroegere soortenrijke flora van deze weiden te doen terugkomen.


Ook hier is de belangrijkste doelstelling de natuureducatie! Van maart tot en met oktober wordt een geleide wandeling per maand ingericht onder leiding van natuurgidsen: elke tweede zondag van de maand om 9u30 wordt aan de ingang verzameld. Groepen en scholen kunnen speciale geleide wandelingen aanvragen. 4 maal per jaar wordt nu ook een "open-poort dag" ingericht.

Uniek wilgenbosje
Dreef

Het natuurreservaat is een gesloten gebied. Deze toegangsmaatregelen (geen lawaai, op de paden blijven, Ö) zijn nodig om de rust te bewaren in dit eerder klein gebied (7 ha).

Een goed overzicht van de verschillende biotopen krijg je vanop de hoger gelegen kanaaloever.

 

Kikkerpoel

 

Zicht op de ronde poel

Populierenpoel

 


Grotere kaart weergeven

Vorige pagina       Begin van pagina      Homepagina