Vorige pagina 

Homepagina  

Paddenoverzetactie

Ingelmunster

 Izegem

Padden moeten het hebben van 2 milieu's : een landmilieu om voedsel te vangen, te overwinteren en te trekken. Daarnaast hebben ze ook behoefte aan een watermilieu, om er te paren en de eitjes af te zetten die moeten zorgen voor hun voortbestaan. Om deze reden is het duidelijk dat beide milieu's beschermd moeten worden.

Vzw De Buizerd werkt mee aan de bescherming van beide milieu's op volgende wijze :

het watermilieu

Via onze vertegenwoordiging in de gemeentelijke Milieu-en Natuurraad wordt gewerkt aan een bescherming van de veedrinkpoelen. Het is de bedoeling dat bestaande drinkpoelen als zogenaamde kleine landschapselementen behouden blijven ťn dat de aanleg van nieuwe drinkpoelen aangemoedigd wordt via gemeentelijke subsidies. Ondertussen werd dit gerealiseerd : de aanleg en het beheer van bestaande drinkpoelen worden met een financiŽle subsidies beloond. Meer info hierover kan je vragen bij de milieu-ambtenaar van de gemeente. 

Daarnaast deden we de voorbije jaren grote inspanningen om in onze reservaten de waterhuishouding in de poelen op een gezond niveau te houden en de verlanding tegen te gaan.  Zo werden in oktober 2002 drie poelen in de kikkerpaaiplaats uitgediept. Ook  in het spoorwegdomein werd een klein poeltje enkele jaren terug uitgediept en ook de grotere poel langs het jaagpad diende een beurt te krijgen. In Mandelhoek kregen volgende poelen de afgelopen jaren een onderhoudsbeurt : de poel aan de materiaalkeet, de kikkerpoel, de lissepoel en tenslotte in 2002 de ronde poel. In 2003 zou de vierkante vijver onder handen genomen moeten worden. 

het landmilieu :

In de lente van 1985 werden de eerste tellingen verricht, zij het dan niet systematisch. Uit de daaruit voortvloeiende resultaten bleek dat ongeveer 25% van de trekkende padden het slachtoffer werd van het verkeer. Dit was een duidelijk signaal dat er iets moets gebeuren. Tijdens de paartijd gingen we met enkele mensen op zoek naar de paarpoel en na de ontdekking ervan legden we contact met de eigenaar van de poel en kregen we die in beheer. Dit was het startschot, vanaf het volgend voorjaar (1986) startten we met georganiseerde overzetacties

Een kort woordje over padden

gewone of bruine pad (bufo bufo)

Net zoals andere amfibieŽn, zijn volwassen padden ecologisch verantwoorde insectenbestrijders (in ťťn paddenmaag vond men bijvoorbeeld 300 mieren). Padden zijn echter niet kieskeurig : ze eten alles wat beweegt en kleiner is dan henzelf. De paddenlarven (dikkopjes) leven in het water en voeden zich daar met wieren. Padden zijn in ons land  wettelijk beschermd sinds oktober 1980 (net zoals de andere amfibieŽn) : je mag ze niet vangen of in gevangenschap houden, in geen enkel levensstadium! De goedmenende leraar die wat kikkerdril wegvist uit een poel om de ontwikkeling van ei via dikkopje tot kikkertje in het klasaquarium te laten zien is dus in overtreding!

De populaties van alle amfibieŽn gaan er in ons land sterk op achteruit. Bij de gewone pad is dit misschien nog niet zo spectaculair als bijvoorbeeld bij de boomkikker, maar toch... Padden zijn zoals alle amfibieŽn aan het water gebonden voor hun voortplanting. De volwassen padden trekken, na hun ondergrondse winterslaap, naar hun paarpoel. Dit is de poel waar ze zelf geboren werden. Veedrinkpoelen blijken daar zeer geschikt voor te zijn. Spijtig genoeg werden deze drinkpoelen de voorbije jaren stelselmatig gedempt om plaats te maken voor mechanische drinkinstallaties.
 In tegenstelling tot kikkers, zijn padden zeer traag : ze springen niet, maar kruipen vooruit met een maximale snelheid van 50 meter per uur. Dit betekent dat een pad voor het oversteken van een normale tweevaksbaan al vlug een kwartier nodig heeft! Tel daarbij : ťťn = de afstand tussen overwinteringsplaats en paarpoel kan gemakkelijk enkele kilometers bedragen, twee = het wegennet in ons land is zeer dicht; ťťn + twee = veel platgereden padden. Wij hebben het al meegemaakt dat ťťn enkele wagen op een traject van een paar honderd meter zes doodgereden padden achter zich laat. Daarnaast zijn er nog de natuurlijke predatoren en parasieten, maar hieraan kunnen (en mogen) wij niet veel verhelpen. Wij kunnen wel de biotopen beschermen en een handje toesteken bij de voorjaarstrek.

Op onderstaande foto bemerk je de klompen kikkerdril van bruine kikker alsook de eiersnoeren van padden.

kikkerdril bruine pad en eiersnoeren van padden

Wat meer uitleg en cijfers over onze paddenoverzetacties te Izegem

Wanneer de voorjaarstrek op gang komt (avondtemperatuur boven de zes graden en een beetje motregen, meestal eind februari, begin maart) gaan we 's avonds (padden zijn schemerdieren) naar de zone met de grootste Izegemse paddenconcentratie. Dit zijn een zestal straten die tesamen een rechthoek vormen. De automobilisten worden bij het binnenrijden van deze straten trouwens verwittigd via aangepaste verkeersborden. In het midden van deze zone liggen de paarpoelen. Wij stappen (met de zaklamp) of fietsen het traject enkele malen na elkaar af. Elke pad (er zijn ook Alpenwatersalamanders en Kleine Watersalamanders bij!) die we tegenkomen, pakken we vast en zetten we in de juiste richting over. De aantallen vullen we in op een speciaal hiervoor ontworpen formulier zodat we de evolutie over meerdere jaren kunnen volgen. De acties in Izegem lopen in samenwerking met "De Mieren" uit het Sint-Jozefscollege uit Izegem.

Enkele cijfers :

Traject Slabbaardstraat-Zuid/Oude Ieperstraat/Gapaardstraat

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2001

2002

 levende padden

540

583

563

483

460

367

236

119

 dode padden

223

144

99

146

140

95

73

58

 totaal aantal

763

727

662

629

600

462

309

177

 sterftecijfer

29,23%

19,81%

14,95%

23,21%

23,33%

20,56%

23,26%

32,77%

Heel opvallend is het grote aantal verkeersslachtoffers op dit traject. Deze populatie is er de laatste jaren zeer sterk op achteruitgegaan. Gelukkig wordt die achteruitgang gecompenseerd door een nog veel grotere nieuwe populatie rond kasteel Wallemote.

Traject Wallemote/Wolvenhof

 
2001
2002
2003
2004
 levende padden
742
938
693
1753
 dode padden
49
58
56
110
 totaal aantal
791
996
749
1863
 sterftecijfer
6,19 %
5,82 %
7,48 %
5,90 %

 

Sedert enkele jaren zijn de overzetacties in Ingelmunster zelf zo goed als uitgedoofd. Deze acties zouden we nieuw leven willen inblazen. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die zouden willen meewerken aan de acties in Ingelmunster of Izegem. GeÔnteresseerden kunnen contact opnemen met :

    - Bart Maes voor Ingelmunster : 056 / 32.04.67

    - Thierry Leperre voor Izegem : 051 /31.03.66

Vorige pagina       Begin van pagina      Homepagina