Vogels in onze reservaten

  Vorige pagina Naar Mandelhoek

Naar Spoorwegdomein

Naar Kikkerpaaiplaats Homepagina
Volgende          

 

Aalscholver  (Phalacrocorax carbo) 90 cm

aalscholver

De aalscholver is een grote nogal plompe zwarte visetende vogel. De laatste 20 jaar is hij aan een opmars bezig in BelgiŽ en de ons omringende landen. Zo werd de aalscholver ook in onze streek een algemene vogel met de laagste aantallen tijdens het broedseizoen en de hoogste aantallen tijdens de trekperiodes. 
Door de ligging van onze respectievelijke reservaten langs het kanaal, die een geschikt foerageergebied vormt voor deze vogels, worden aalscholvers praktisch dagelijks overvliegend waargenomen en het gebeurt zelfs af en toe dat de aalscholvers rustend worden waargenomen in het Mandelhoekreservaat waar ze gebruik maken van enkele geschikte bomen. 
In onze streek zijn er ook 2 kleinere slaapplaatsen terug te vinden waar de aalscholvers die in de streek verblijven verzamelen om te overnachten, namelijk het Ardooie Veld te Ardooie en de kleiputten te Rumbeke. Misschien kunnen we in de toekomst deze niet mis te herkennen vogel zelfs verwelkomen als broedvogel in onze streek, de reigerkolonie langs het kanaal te Izegem zou daar de geschikte plaats voor zijn.

 

 

 

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

 Foto : © Adri De Groot  
[ Aalscholver ] Blauwe reiger ] Buizerd ] Roodborst ] Torenvalk ]

AmfibieŽn en reptielen ] Insecten + ongewervelden ] Paddestoelen ] Planten ] Vlinders ] Vogels ] Zoogdieren ]

Vorige pagina       Begin van pagina      Homepagina