Vogels in onze reservaten

  Vorige pagina Naar Mandelhoek

Naar Spoorwegdomein

Naar Kikkerpaaiplaats Homepagina
Vorige Volgende          

 

Blauwe reiger  (Ardea cinerea) 90-98 cm

blauwe reiger

De blauwe reiger is in onze streek het hele jaar door een algemene verschijning dankzij de aanwezigheid van een aanzienlijke kolonie. Deze kolonie bevindt zich in het kasteelpark “Het Blauwhuis” te Izegem. In topjaren zijn hier meer dan 50 nesten aanwezig.
Vanaf februari, wanneer de eerste nesten bezet worden tot in juni-juli wanneer de laatste jongen uitvliegen, is deze prachtige vogel dan ook mooi te observeren in deze kolonie en dit wanneer men het fietspad neemt tussen het VTI van Izegem en de brandweer van Izegem.
Net zoals bij de aalscholver, is de blauwe reiger door de ligging van onze reservaten langs het kanaal, praktisch dagelijks overvliegend waar te nemen. Maar meer nog dan de aalscholver, wordt de blauwe reiger rustend en ook foeragerend waargenomen in het mandelhoekreservaat en de kikkerpaaiplaats waar de verschillende poelen hen regelmatig van voedsel kunnen voorzien

Regelmatig wordt er ook melding gemaakt van blauwe reigers die zich te goed doen aan de vele goudvissen in de tuinvijvers die de laatste 20 jaar werden aangelegd, enerzijds een prachtige verschijning in de tuin maar voor sommigen toch een ware nachtmerrie. Eerlijk gezegd, moet ik bekennen dat ik het iedere keer een prachtige waarneming vind wanneer ik een blauwe reiger zie de wacht houden op een dak, het juiste moment uitkiezend om een goudvisje te verschalken.

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

 Foto : © Adri De Groot  
Aalscholver ] [ Blauwe reiger ] Buizerd ] Roodborst ] Torenvalk ]

Amfibieën en reptielen ] Insecten + ongewervelden ] Paddestoelen ] Planten ] Vlinders ] Vogels ] Zoogdieren ]

Vorige pagina       Begin van pagina      Homepagina