Vlinders in onze reservaten

  Vorige pagina Naar Mandelhoek

Naar Spoorwegdomein

Naar Kikkerpaaiplaats Homepagina
Vorige  Gevonden in 

zwartsprietdikkopje

Zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola) 28 mm 

Het zwartsprietdikkopje is een kleine, amberbruine soort met ongevlekte boven- en ondervleugels. Deze soort wordt nogal eens verward met het geelsprietdikkopje. Het onderscheid zit hem in de onderkant van de sprietknop en die is zoals de naam het zegt zwart terwijl dit geel is bij het geelsprietdikkopje. Een ander verschil is de geurstreep bij de mannetjes. Deze dikkere zwarte lijn op de voorvleugel loopt evenwijdig met de zichtbare adering.  Het is een algemene soort in de zomer van allerlei graslanden waarin wat structuur en soortenrijkdom zit. Monotone graslanden en vermeste grasakkers worden vermeden. De rups leeft op grassen.

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Atalanta ] Bont zandoogje ] boomblauwtje ] citroenvlinder ] dagpauwoog ] distelvlinder ] Gehakkelde aurelia ] Groot koolwitje ] icarus blauwtje ] Kleine vos ] Kleine vuurvlinder ] Klein koolwitje ] koninginnepage ] landkaartje ] oranjetip ] oranje zandoogje ] Tijgerblauwtje ] [ zwartsprietdikkopje ]

AmfibieŽn en reptielen ] Insecten + ongewervelden ] Paddestoelen ] Planten ] Vlinders ] Vogels ] Zoogdieren ]

Vorige pagina       Begin van pagina      Homepagina